Inleiding

In de eerste papieren uitgave van de wegwijzer gebruikten wij het Stuvo rapport 85 om de beton- en staalconstructeur inzicht te geven in het toepassen en kiezen van achteraf aan te brengen verankeringen. De tweede papieren uitgave van de wegwijzer is gebaseerd op CUR aanbeveling nr 25, die als uitgangspunt heeft, dat de rekenwaarde van de belasting op het anker kleiner moet zijn dan de rekenwaarde van de betondruksterkte.

Met de wegwijzer willen wij een duidelijk beeld geven van de verschillende ankertypen met hun specifieke waarden, voorwaarden en belastingen.
Daar er vele toepassingen zijn waaraan geen constructieve eisen gesteld worden, zijn ook de technische gegevens en voorwaarden volgens opgave van de fabrikant opgenomen.

Een woord van dank zijn wij verschuldigd aan allen die behulpzaam zijn geweest bij het tot stand komen van de uitgave.

TIGGELOVEN Verankeringssystemen bv heeft een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het verwerken van de gegevens. Desondanks mag de mogelijkheid niet uitgesloten worden dat zich toch onduidelijkheden in deze uitgave kunnen bevinden. Diegene die gebruik maakt van deze uitgave aanvaardt dit risico.