Bepaling van de ideale trekkracht en voorwaarden

Overzicht gebruikte afkortingen

Fid rekenwaarde van de ideële trekkracht op het anker
Fbu rekenwaarde van de bezwijkkkracht van een ankerbevestiging bij het bezwijken van het beton tengevolge van het uitbreken van een kegel of aanhechtingsvlak
Fb rep representatieve bezwijkwaarde van een ankerbevestiging bij bezwijken van het beton tengevolge van het uitbreken van een kegel of aanhechtingsvlak
ym materiaalfactor
Nd rekenwaarde van de axiale kracht op het anker
Vd rekenwaarde van de afschuifkracht op het anker
Md rekenwaarde van het buigend moment
Ø35 middellijn van bout of draadeind

Voor de bepaling van de ideële trekkracht moet voldaan worden aan:

Fid ≤ Fbu = Fb rep/y m

In de tabellen (volgens CUR aanbeveling nr 25) is de rekenwaarde van de bezwijkkracht van de ankerbevestiging van het beton tengevolge van het uitbreken van een kegel of aanhechtingsvlak (Fbu) weergegeven.
Deze kracht (Fbu) moet groter dan of gelijk zijn aan de rekenwaarde van de ideële trekkracht op het anker (Fid).
Fbu is weergegeven met de materiaalfactor (ym geldend voor de toepassing van het anker in de drukzone van het beton.

  Huls Segment Lijmanker Niet capsule anker
ym (drukzone) 2 2 2.5 3.5
ym (trekzone) 4/2* xx xx xx

* Indien de karakteristieke bezwijkkracht in ongescheurd beton is bepaald, moet ym = 4 bij toepassing in de trekzone worden aangehouden. Indien de karakteristieke bezwijkkracht in gescheurd beton is bepaald (dat wil zeggen in een scheur), mag ym = 2 worden aangehouden.

Bepaling van de rekenwaarde van de ideële trekkracht op het anker

Bij momentgecontroleerde ankers moet voor Fid worden aangehouden:

Fid = √ N2d + V2d

Voor lijmankers moet voor Fid worden aangehouden:

Fid = √ N2d Bij een buigend moment: Fid = √ (Nd + (8 Md / Øas))2 + 2 V2d

Trekproeven en aanbevelingen voor verankeringen

Uit de praktijk is gebleken dat voor specifieke toepassingen geen bezwijkwaarden beschikbaar zijn. Wij hebben voor veel voorkomende situaties getracht, door middel van uittrekproeven, een aanbeveling te kunnen doen om tot een verantwoorde constructieve bevestiging te kunnen komen.

Beschikbare rapporten:

  • Momentgecontroleerde spreidankers type "huls" in kalkzandsteenelementen
  • Momentgecontroleerde spreidankers type "huls" in systeemplaatvloeren
  • Momentgecontroleerde spreidankers type "huls" in gevelelementen met afwijkende betondikte
  • Momentgecontroleerde spreidankers type "huls" in metselwerk
  • Kort lijmanker type "capsule" in kalkzandsteenelementen
  • Kort lijmanker type "niet capsule" in kalkzandsteen