Algemene technische gegevens

Bij iedere bevestiging moet worden aangetoond dat de toegevoegde krachten ten gevolge van deze bevestiging voldoende veilig kunnen worden opgenomen door de constructie.
Elke bevestiging moet met tenminste twee ankers worden uitgevoerd, zodat bij bezwijken van een anker, de overgebleven ankers na herverdeling de representatieve belasting met een belastingsfactor van ym = 1.1 kunnen opnemen.

In deze technische documentatie zijn diverse factoren van invloed op de rekenwaarde van de bezwijkkracht van de ankerbevestiging. In de tabellen zijn de reductiefactoren voor de rand- en hart op hart-afstanden reeds aangegeven.

Invloedsfactor voor de betonkwaliteit

In de tabellen is uitgegaan van betonkwaliteit B 25.
Indien de betonkwaliteit anders dan B 25 wordt gebruik gemaakt van onderstaande formule:

fck = 1 + 0.02 (fck aanwezig - 25 N/mm2)

Betonkwaliteit
Factor
B 15
0.8
B 25
1.0
B 35
1,2
B 45
1.4
B 55
1.6
B 65
1.8

Deze factoren zijn geldend bij de tabellen volgens CUR aanbeveling nr 25.

Invloedsfactor voor de randafstand

Ar = aanwezige randafstand/vereiste randafstand

Invloedsfactor voor de hart op hart-afstand

Ah = 0.5 (1 + aanwezige hartafstand/vereiste hartafstand)

Voorbeeld van de te berekenen reductiefactoren voor een anker

In het voorbeeld zijn 4 ankers geplaatst A, B, C en D. Het anker C is het meest kritisch, omdat bij dit anker de meeste reductie kan optreden, door de randafstanden r1 en r2, en de hartafstanden h1 en h2.
Indien de betonkwaliteit anders is dan B 25, dan wordt Fbu als volgt bepaald.

Fbu gereduceerd = Fbu × Ar1 × Ar2 × Ah1 × Ah2 × fck